Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      24/01/2020
TG GT 3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL09:04247
2Cụm TL Đinh XáHTL01:03689
3TB Bạch HạcHTL09:04296
4Cống Sáu vóHTL01:03541
HHL15:24446
5Điều tiết An CátHTL01:031071
6Điều tiết Hướng LạiHTL01:031200
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL01:03947
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL01:031153
HHL01:031152
9TB Liễu Trì (XN)HTL01:03135
10ĐT Đạo túHTL01:031524
11ĐT Vân tậpHTL01:031388
12ĐT Tân cươngHTL01:031214
13ĐT Lạc ÝHTL01:03-5
HHL01:03561
14Đập Liễn sơnHTL01:031616
HHL01:031567
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL01:036885
16Hồ Vĩnh thànhZhồ01:037604
17Hồ Thanh LanhHTL23:457713
18Hồ Làng hàZhồ01:036281
19Hồ Bản longZhồ01:044957
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL01:04-5
21Hồ Đại lảiZhồ01:041998
22Hồ Lập đinhZhồ01:043207
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ09:065712
24Hồ Bò lạcZhồ01:044136
25Hồ Vân trụcZhồ01:043800

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
25/01/2020
      24/01/2020
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0.30.30.10.20.70.40.816.75
2TB Bạch Hạc0.30.30.10.22.50.10.6
3XN TL Bình Xuyên1.61.60.310.30.411.42.31.5
4XN TL Móng Cầu0.10.10.1
5Xn TL Tam Dương0.60.60.60.24.47.92.3
6XN TL Vĩnh Tường00.40.81
7TB Liễu Trì0.10.10.11.521.286.40.4
8XN TL Vĩnh Yên3.63.60.10.11.80.60.10.90.74.62.830.74.1
9XN TL Yên Lạc1.61.60.30.80.40.13.26.34.50.40.1
10Cụm TN Báo Văn1.41.40.11.10.20.32.81.217.20.2
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.10.10.10.63.60.210.1
2XN Làng Hà0--0.20.50.20.9
3XN Thanh Lanh0.10.10.12.20.40.33.7
4XN Vĩnh Thành0.50.50.50.10.40.1
5Hồ Xạ Hương0--1.61.80.22.4
6Hồ Bản Long0.40.40.30.1-7.440.55.2
7XN Gia Khau1.11.10.30.70.130.83.423.80.2
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên00.1
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0.20.20.10.12.30.413.96
4TB Ngọc Thanh1.61.60.11.40.13.93.72.520.4
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0.60.60.40.2-0.2
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải110.10.10.8-0.20.2
4Hồ Vân Trục0.70.70.20.20.3-0.1
5TB Then 10