Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL11:08310
2Cụm TL Đinh XáHTL11:09939
3TB Bạch HạcHTL11:09357
4Cống Sáu vóHTL11:09521
HHL11:09471
5Điều tiết An CátHTL11:091101
6Điều tiết Hướng LạiHTL11:091290
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL11:09963
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL11:091151
HHL11:091151
9TB Liễu Trì (XN)HTL11:09389
10ĐT Đạo túHTL11:091510
11ĐT Vân tậpHTL11:091387
12ĐT Tân cươngHTL11:091106
13ĐT Lạc ÝHTL11:09770
HHL11:09626
14Đập Liễn sơnHTL11:091672
HHL11:091585
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL11:096413
16Hồ Vĩnh thànhZhồ11:098201
17Hồ Thanh LanhHTL11:097713
18Hồ Làng hàZhồ11:096503
19Hồ Bản longZhồ11:095257
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL11:09555
21Hồ Đại lảiZhồ11:102007
22Hồ Lập đinhZhồ11:103202
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ11:105770
24Hồ Bò lạcZhồ11:105071
25Hồ Vân trụcZhồ11:103990

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
17/11/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0--
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0--
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0--
9XN TL Yên Lạc0----
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0
2XN Làng Hà0---
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0
5Hồ Xạ Hương0----
6Hồ Bản Long0---
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0--
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0--
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0---
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0.1-0.10.1--
4Hồ Vân Trục0---
5TB Then 10---