Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/07/2019
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL10:32604605610613617621624628632634639644648652
2TB Bạch HạcHTL10:36653654658661664669672676680681687692696699
3Cụm TL Đinh XáHTL--
4Cống Sáu vóHTL10:36576576575575575575574574573573571571571569
HHL10:36452453453453453454454454454454454455455455
5Điều tiết An CátHTL10:3611051104110010991099110110991098109910991099109911001100
6Điều tiết Hướng LạiHTL10:3613211320131913131302130413051307130813081309130813091309
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL10:36995995995996996996996996996996996996996996
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL10:3611431144114411441144114411441144114411441144114411441144
HHL10:3611421142114311431143114411441144114411441144114411441144
9TB Liễu Trì (XN)HTL10:36473475479483486490493496500503507510513517
10ĐT Đạo túHTL10:3614721473147614781478148014811482148214821482148214821482
11ĐT Vân tậpHTL10:3614281429143014341438143714361436143714361436143714371437
12ĐT Tân cươngHTL10:3612431244124212381231122212221222122312241224122412241227
13ĐT Lạc ÝHTL10:36770770770769769769769769768767767767767767
HHL10:36625625626626626626626626626625626626625625
14Đập Liễn sơnHTL10:3616701671167116711672167316741674167416741674167516761676
HHL10:3616121613161616161622162016211621162216251625162616231624
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL10:3661856185618561856188618861886188618861886188618861886189
16Hồ Vĩnh thànhZhồ10:3681988198819981998198819881998198819981998198819881988198
17Hồ Thanh LanhHTL10:36-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
18Hồ Làng hàZhồ10:3660926092609260926091609260926091609160916091609160916091
19Hồ Bản longZhồ10:3649514951494549514950495149514951495049504950495049504950
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL10:32615616616616615615615616616615616616616616
21Hồ Đại lảiZhồ10:3618281828182818281828182818281828182818281828182918291829
22Hồ Lập đinhZhồ10:3632043204320432043204320432043204320432043204320432043204
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ10:3651325132513351335240524152415240524052405240524052405241
24Hồ Bò lạcZhồ10:36-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
25Hồ Vân trụcZhồ10:3638493849384938493848384938493849384938493848384938493849

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
22/07/2019
      21/07/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn4.34.3--
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0.20.2--0.1
5Xn TL Tam Dương0.60.6
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên8.78.7--
9XN TL Yên Lạc0----
10Cụm TN Báo Văn0.40.40.10.2
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.90.90.30.10.10.10.3
2XN Làng Hà0.60.6--0.1
3XN Thanh Lanh0.50.50.10.2
4XN Vĩnh Thành0.10.1
5Hồ Xạ Hương0
6Hồ Bản Long0
7XN Gia Khau0.40.40.10.1
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0--
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định2.52.5--0.42.1
4TB Ngọc Thanh1.41.40.20.5
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0---
4Hồ Vân Trục0.10.1--
5TB Then 10.10.1-