Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/03/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL06:45609
2TB Bạch HạcHTL06:45668
3Cụm TL Đinh XáHTL--
4Cống Sáu vóHTL06:45544545544544544544544545546546546546547547
HHL06:45517
5Điều tiết An CátHTL06:45106910491046104710471050105410541059
6Điều tiết Hướng LạiHTL06:4513171270126912691268126612651262125812451244124412471244
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL06:45978
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL06:451164114811491149114911491150
HHL06:4511631147114711471147114611461146114711471147114711491149
9TB Liễu Trì (XN)HTL06:45460
10ĐT Đạo túHTL06:4514911522152215221523152415241527153015331537153915421543
11ĐT Vân tậpHTL06:4514221413141114081407140313961392139914071427143214251420
12ĐT Tân cươngHTL06:45110411991200120712171220122212221222
13ĐT Lạc ÝHTL06:45773776776776776777777778778779780781782782
HHL06:45639572573574574575
14Đập Liễn sơnHTL06:4516721635163516351635
HHL06:4516431582158215821583158215831583158315851584158515851585
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL06:456880
16Hồ Vĩnh thànhZhồ06:457859
17Hồ Thanh LanhHTL06:386588
18Hồ Làng hàZhồ06:4557096098609860986099610061006100610161026102610361046104
19Hồ Bản longZhồ06:4550385140514051405140514151425142514351435144514551465146
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL06:45647
21Hồ Đại lảiZhồ06:4518041900190119001899189818961896189618961896189618961896
22Hồ Lập đinhZhồ06:453203349534943495349534953495-349534953495349534953495
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ06:455396
24Hồ Bò lạcZhồ06:45-5-------------
25Hồ Vân trụcZhồ06:453874

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/03/2019
      25/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0
9XN TL Yên Lạc0----
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.2-0.2-
2XN Làng Hà0---0.2
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0
5Hồ Xạ Hương0----
6Hồ Bản Long0---
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0---
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0.10.1--0.1
4Hồ Vân Trục0---
5TB Then 10.20.10.1