Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/03/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL09:04247
2Cụm TL Đinh XáHTL07:19695
3TB Bạch HạcHTL09:04296
4Cống Sáu vóHTL07:19538545544544544544544545546546546546547547
HHL07:19480
5Điều tiết An CátHTL07:19111210491046104710471050105410541059
6Điều tiết Hướng LạiHTL07:1912811270126912691268126612651262125812451244124412471244
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL07:19956
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL07:191147114811491149114911491150
HHL07:1911481147114711471147114611461146114711471147114711491149
9TB Liễu Trì (XN)HTL07:19117
10ĐT Đạo túHTL07:1915111522152215221523152415241527153015331537153915421543
11ĐT Vân tậpHTL07:1913271413141114081407140313961392139914071427143214251420
12ĐT Tân cươngHTL07:19123511991200120712171220122212221222
13ĐT Lạc ÝHTL07:19-5776776776776777777778778779780781782782
HHL07:19584572573574574575
14Đập Liễn sơnHTL07:1915831635163516351635
HHL07:1915591582158215821583158215831583158315851584158515851585
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL07:206886
16Hồ Vĩnh thànhZhồ07:20-5
17Hồ Thanh LanhHTL07:096975
18Hồ Làng hàZhồ07:2063116098609860986099610061006100610161026102610361046104
19Hồ Bản longZhồ07:2048425140514051405140514151425142514351435144514551465146
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL07:20-5
21Hồ Đại lảiZhồ07:2017191900190119001899189818961896189618961896189618961896
22Hồ Lập đinhZhồ07:203203349534943495349534953495-349534953495349534953495
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ09:065712
24Hồ Bò lạcZhồ07:204438-------------
25Hồ Vân trụcZhồ07:203744

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/03/2019
      25/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0
9XN TL Yên Lạc0
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.20.2
2XN Làng Hà00.2
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0
5Hồ Xạ Hương0
6Hồ Bản Long0
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0.10.10.1
4Hồ Vân Trục0
5TB Then 10.20.10.1