Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      24/03
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL07:04610
2TB Bạch HạcHTL07:04669
3Cụm TL Đinh XáHTL--
4Cống Sáu vóHTL07:04545549549549550550551551550550549549548547
HHL07:04516
5Điều tiết An CátHTL07:0410681076108210841083
6Điều tiết Hướng LạiHTL07:0413171237123712361235123412331232123112281228122812281231
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL07:04978
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL07:041163114911501149
HHL07:0411631149114911491149114911481147114611441142114011401139
9TB Liễu Trì (XN)HTL07:04461
10ĐT Đạo túHTL07:0414901540153715351532152615181514151215121512151315131517
11ĐT Vân tậpHTL07:0414221417141614141409141414301438143514331429142314101389
12ĐT Tân cươngHTL07:041104122112241222
13ĐT Lạc ÝHTL07:04773782782782783782782783783784783784785785
HHL07:04638575576577
14Đập Liễn sơnHTL07:041672
HHL07:0416421586158615841576157915791578157815781577157715771577
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL07:046160
16Hồ Vĩnh thànhZhồ07:047859
17Hồ Thanh LanhHTL07:046589
18Hồ Làng hàZhồ07:0457286105610561066107610761076108610961096110611061116111
19Hồ Bản longZhồ07:0450235147514851485149516051615161516151615161516251625162
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL07:04645
21Hồ Đại lảiZhồ07:0418041897189718971897189918991899189918991899189918981898
22Hồ Lập đinhZhồ07:04320434953495349534953495
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ07:045396
24Hồ Bò lạcZhồ07:04-5-------------
25Hồ Vân trụcZhồ07:043874

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
25/03/2019
      24/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0.10.10.1
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0--
9XN TL Yên Lạc0----
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.30.3--0.3
2XN Làng Hà10.40.60.10.1-0.20.20.10.1
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0
5Hồ Xạ Hương0.40.30.10.10.10.2
6Hồ Bản Long0---
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0.60.40.20.2-0.20.2
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0.30.10.20.10.1
4Hồ Vân Trục0.40.30.10.10.10.10.1
5TB Then 10.20.20.10.1