Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      24/03
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Đại ĐịnhHs07:31527392392392392392392392392392392392392392
2Bạch HạcHs--
3Cống Sáu vóHTL12:40548549549549550550551551550550549549548547
HHL10:30429
4Điều tiết An CátHTL13:2010851076108210841083
5Điều tiết Hướng LạiHTL13:3013351237123712361235123412331232123112281228122812281231
6Điều tiết Vĩnh SơnHTL--
7Hồ Suối sảiZhồ--
8Hồ Bò lạcZhồ13:300-------------
9Hồ Vân trụcZhồ--
10Hồ Vĩnh thànhZhồ--
11Hồ Làng hàZhồ13:3056966105610561066107610761076108610961096110611061116111
12Hồ Xạ hươngHTL--
13Hồ Bản longZhồ13:3050475147514851485149516051615161516151615161516251625162
14Trạm bơm Cao ĐạiHTL--
15ĐT Bến Tre K0 +400HTL12:501139114911501149
HHL13:3011381149114911491149114911481147114611441142114011401139
16ĐT Đạo túHTL13:3014661540153715351532152615181514151215121512151315131517
17ĐT Vân tậpHTL13:3014251417141614141409141414301438143514331429142314101389
18ĐT Tân cươngHTL09:501216122112241222
19Hồ Đại lảiZhồ13:3017041897189718971897189918991899189918991899189918981898
20Hồ Lập đinhZhồ13:20349434953495349534953495
21ĐT Lạc ÝHTL13:20771782782782783782782783783784783784785785
HHL03:40616575576577
22Đập Liễn sơnHTL13:201691
HHL13:3016211586158615841576157915791578157815781577157715771577

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
25/03/2019
      24/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1VP C.Ty Liễn Sơn0.10.10.1
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0--
9XN TL Yên Lạc0----
10Cụm TN Báo Văn0
11VP C.Ty Tam Đảo0.30.3--0.3
12XN Làng Hà10.40.60.10.1-0.20.20.10.1
13XN Thanh Lanh0
14XN Vĩnh Thành0
15Hồ Xạ Hương0.40.30.10.10.10.15
16Hồ Bản Long0---
17XN Gia Khau0
18Vp C.Ty Phúc Yên0
19XN TL Phúc Yên0
20Hồ Lập Định0
21TB Ngọc Thanh0
22VP C.Ty Lập Thạnh0.60.40.20.2-0.20.2
23Hồ Bò Lạc0
24Hồ Suối Sải0.30.10.20.10.1
25Hồ Vân Trục0.40.30.10.10.10.10.1
26TB Then 10.20.20.10.1