Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL10:32604
2TB Bạch HạcHTL10:36653
3Cụm TL Đinh XáHTL--
4Cống Sáu vóHTL10:36576546546546547547548549549549550550551551
HHL10:36452
5Điều tiết An CátHTL10:3611051047105010541054105910671076108210841083
6Điều tiết Hướng LạiHTL10:3613211245124412441247124412371237123712361235123412331232
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL10:36995
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL10:361143114911491149114911501149114911501149
HHL10:3611421147114711471149114911481149114911491149114911481147
9TB Liễu Trì (XN)HTL10:36473
10ĐT Đạo túHTL10:3614721533153715391542154315431540153715351532152615181514
11ĐT Vân tậpHTL10:3614281407142714321425142014191417141614141409141414301438
12ĐT Tân cươngHTL10:361243121712201222122212221221122112241222
13ĐT Lạc ÝHTL10:36770779780781782782782782782782783782782783
HHL10:36625572573574574575575575576577
14Đập Liễn sơnHTL10:3616701635163516351635
HHL10:3616121585158415851585158515851586158615841576157915791578
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL10:366185
16Hồ Vĩnh thànhZhồ10:368198
17Hồ Thanh LanhHTL10:36-5
18Hồ Làng hàZhồ10:3660926102610261036104610461046105610561066107610761076108
19Hồ Bản longZhồ10:3649515143514451455146514651465147514851485149516051615161
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL10:32615
21Hồ Đại lảiZhồ10:3618281896189618961896189618971897189718971897189918991899
22Hồ Lập đinhZhồ10:3632043495349534953495349534953495349534953495
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ10:365132
24Hồ Bò lạcZhồ10:36-5-------------
25Hồ Vân trụcZhồ10:363849

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
25/03/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0.10.10.1
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0
9XN TL Yên Lạc0
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.30.30.3
2XN Làng Hà10.40.60.20.10.10.20.20.10.1
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0
5Hồ Xạ Hương0.40.30.10.10.10.2
6Hồ Bản Long0
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0.60.40.20.20.20.2
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0.30.10.20.1
4Hồ Vân Trục0.40.30.10.10.10.10.1
5TB Then 10.20.20.10.1