Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      23/01/2020
TG GT 4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL09:04247
2Cụm TL Đinh XáHTL07:19695
3TB Bạch HạcHTL09:04296
4Cống Sáu vóHTL07:19538
HHL07:19480
5Điều tiết An CátHTL07:191112
6Điều tiết Hướng LạiHTL07:191281
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL07:19956
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL07:191147
HHL07:191148
9TB Liễu Trì (XN)HTL07:19117
10ĐT Đạo túHTL07:191511
11ĐT Vân tậpHTL07:191327
12ĐT Tân cươngHTL07:191235
13ĐT Lạc ÝHTL07:19-5
HHL07:19584
14Đập Liễn sơnHTL07:191583
HHL07:191559
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL07:206886
16Hồ Vĩnh thànhZhồ07:20-5
17Hồ Thanh LanhHTL07:096975
18Hồ Làng hàZhồ07:206311
19Hồ Bản longZhồ07:204842
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL07:20-5
21Hồ Đại lảiZhồ07:201719
22Hồ Lập đinhZhồ07:203203
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ09:065712
24Hồ Bò lạcZhồ07:204438
25Hồ Vân trụcZhồ07:203744

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
24/01/2020
      23/01/2020
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn29.6128.60.30.20.1
2TB Bạch Hạc6.16.1
3XN TL Bình Xuyên29.129.1
4XN TL Móng Cầu7.17.1
5Xn TL Tam Dương24.20.124.10.1
6XN TL Vĩnh Tường5.20.44.80.20.10.1
7TB Liễu Trì66.366.3
8XN TL Vĩnh Yên52.7151.70.30.2
9XN TL Yên Lạc26.70.526.20.10.20.2--
10Cụm TN Báo Văn27.427.4
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo14.70.114.60.1--
2XN Làng Hà34.80.234.60.10.1-
3XN Thanh Lanh27.50.327.20.10.1
4XN Vĩnh Thành31.4-31.4-
5Hồ Xạ Hương21.90.421.50.10.3--
6Hồ Bản Long491.247.80.10.10.80.2-
7XN Gia Khau49.20.648.60.20.10.20.1
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0.1-0.1
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định28.80.328.50.20.1
4TB Ngọc Thanh90.50.889.70.10.20.10.20.1
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh9.4-9.4-
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải26.5-26.5-
4Hồ Vân Trục5.3-5.3-
5TB Then 10