Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/03/2019
TG GT 6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL09:04247
2Cụm TL Đinh XáHTL07:19695
3TB Bạch HạcHTL09:04296
4Cống Sáu vóHTL07:19538546546546546545545544544544544544545546
HHL07:19480
5Điều tiết An CátHTL07:191112104910461047
6Điều tiết Hướng LạiHTL07:1912811299129712931286127212701269126912681266126512621258
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL07:19956
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL07:1911471148
HHL07:1911481149114911491148114811471147114711471146114611461147
9TB Liễu Trì (XN)HTL07:19117
10ĐT Đạo túHTL07:1915111522152215221522152215221522152215231524152415271530
11ĐT Vân tậpHTL07:1913271417141514151415141414131411140814071403139613921399
12ĐT Tân cươngHTL07:191235119912001207
13ĐT Lạc ÝHTL07:19-5776776776775776776776776776777777778778
HHL07:19584
14Đập Liễn sơnHTL07:191583
HHL07:1915591580158115811582158115821582158215831582158315831583
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL07:206886
16Hồ Vĩnh thànhZhồ07:20-5
17Hồ Thanh LanhHTL07:096975
18Hồ Làng hàZhồ07:2063116095609560966096609760986098609860996100610061006101
19Hồ Bản longZhồ07:2048425137513851385139513951405140514051405141514251425143
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL07:20-5
21Hồ Đại lảiZhồ07:2017191900190018991900190019001901190018991898189618961896
22Hồ Lập đinhZhồ07:2032033495349534943495349534953495-3495
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ09:065712
24Hồ Bò lạcZhồ07:204438-------------
25Hồ Vân trụcZhồ07:203744

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/03/2019
      25/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0
9XN TL Yên Lạc0
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.20.2
2XN Làng Hà0
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0
5Hồ Xạ Hương0
6Hồ Bản Long0
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0.10.10.10.1
4Hồ Vân Trục0
5TB Then 10.20.10.1