Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/03/2019
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL06:38612
2TB Bạch HạcHTL06:42668
3Cụm TL Đinh XáHTL--
4Cống Sáu vóHTL06:42544545546546546546545545544544544544544545
HHL06:42517
5Điều tiết An CátHTL06:42106910491046
6Điều tiết Hướng LạiHTL06:4213171295129912971293128612721270126912691268126612651262
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL06:42978
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL06:421164
HHL06:4211631149114911491149114811481147114711471147114611461146
9TB Liễu Trì (XN)HTL06:42460
10ĐT Đạo túHTL06:4214911524152215221522152215221522152215221523152415241527
11ĐT Vân tậpHTL06:4214221422141714151415141514141413141114081407140313961392
12ĐT Tân cươngHTL06:42110411991200
13ĐT Lạc ÝHTL06:42773777776776776775776776776776776777777778
HHL06:42639
14Đập Liễn sơnHTL06:421672
HHL06:4216431580158015811581158215811582158215821583158215831583
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL06:426880
16Hồ Vĩnh thànhZhồ06:427859
17Hồ Thanh LanhHTL06:386588
18Hồ Làng hàZhồ06:4257096094609560956096609660976098609860986099610061006100
19Hồ Bản longZhồ06:4250385137513751385138513951395140514051405140514151425142
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL06:42647
21Hồ Đại lảiZhồ06:4218041900190019001899190019001900190119001899189818961896
22Hồ Lập đinhZhồ06:42320334953495349534943495349534953495-
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ06:425396
24Hồ Bò lạcZhồ06:42-5-------------
25Hồ Vân trụcZhồ06:423874

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/03/2019
      25/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0
8XN TL Vĩnh Yên0
9XN TL Yên Lạc0-----
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0.2-0.2-
2XN Làng Hà0---
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0
5Hồ Xạ Hương0-----
6Hồ Bản Long0---
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0---
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0.10.1-0.1-0.1
4Hồ Vân Trục0---
5TB Then 10.20.10.10.1